Climate Challenge@School

We organiseerden al twee keer een Climate Challenge Conferentie in het Europees parlement, waarbij de leerlingen zich inleefden in de rol van een land in de internationale klimaatonderhandelingen. Deze conferentie hebben we omgevormd tot een werkvorm op schoolniveau.
 
 
Climate Challenge@school in het kort


De leerlingen vertegenwoordigen een land in de klimaatonderhandelingen en debatteren over drie resoluties (wetsvoorstellen). Geen gemakkelijke opdracht aangezien de landen heel verschillende standpunten verdedigen.

Leerlingen krijgen met deze werkvorm inzicht in de klimaatproblematiek en de uitdagingen op internationaal niveau om tot een klimaatakkoord te komen.
  
Benieuwd hoe een klimaatconferentie op school eraan toegaat? Bekijk het filmpje! 
Praktisch
  • Voorbereiding leerkrachten: we starten het traject met een opleiding voor de deelnemende leerkrachten. Deze opleiding gaat door in Brussel op 12 oktober 2017. Deze opleiding is noodzakelijk om daarna op school met de leerlingen de klimaatconferentie goed voor te bereiden.
  • Voorbereiding leerlingen: na de opleiding kan de leerkracht aan de slag met zijn klas. De leerlingen worden verdeeld in groepjes en elk groepje vertegenwoordigt een land. Er zijn landenfiches beschikbaar voor elk land, die de leerlingen helpen om de conferentie voor te bereiden. Om de leerlingen voor te bereiden zijn er min. 2 lesuren en max. 4 lesuren nodig.
  • Conferentie op school: hiervoor zijn 4 lesuren nodig. Twee begeleiders van WWF/Studio Globo leiden de dag in goede banen en zitten de conferentie voor en begeleiden de leerlingen. 

Schooljaar 2017-2018

Meer informatie en hoe inschrijven vind je in het worddocument in de rechterkolom.