Climate Challenge@School

Schrijf je klas nu in voor het schooljaar 2018-2019!

                                           
                                         
Climate Challenge@school in het kort

De leerlingen vertegenwoordigen een land in de klimaatonderhandelingen en debatteren over drie resoluties (wetsvoorstellen). Geen gemakkelijke opdracht aangezien de landen heel verschillende standpunten verdedigen.

Leerlingen krijgen met deze werkvorm inzicht in de klimaatproblematiek en de uitdagingen op internationaal niveau om tot een klimaatakkoord te komen.
  
Benieuwd hoe een klimaatconferentie op school eraan toegaat? Bekijk het filmpje! 
Praktisch
  • Voorbereiding leerkrachten: we starten het traject met een opleiding voor de deelnemende leerkrachten. Deze opleiding gaat door in Brussel op vrijdag 19 oktober 2018. Deze opleiding is noodzakelijk om daarna op school met de leerlingen de klimaatconferentie goed voor te bereiden.
  • Voorbereiding leerlingen: na de opleiding kan de leerkracht aan de slag met zijn klas. De leerlingen worden verdeeld in groepjes en elk groepje vertegenwoordigt een land. Er zijn landenfiches beschikbaar voor elk land, die de leerlingen helpen om de conferentie voor te bereiden. Om de leerlingen voor te bereiden zijn er minstens 4 lesuren nodig.
  • Conferentie op school: hiervoor zijn 4 lesuren nodig. Twee begeleiders van WWF/Studio Globo leiden de dag in goede banen en zitten de conferentie voor en begeleiden de leerlingen. 

Schooljaar 2018-2019

Meer informatie en wat de voorwaarden zijn om in te schrijven vind je in het worddocument in de rechterkolom.

Een aanvraag indienen om in te schrijven, doe je door het Googleformulier via deze link in te vullen vóór 26 september 2018. Als er meer geïnteresseerden zijn dan plaatsen, dan maken we een keuze op basis van de voorwaarden om deel te nemen en de motivatie die je invulde op het Googleformulier.