Wat is klimaatverandering?

Document

Wat is klimaatverandering?

Het hele hoofdstuk 'Wat is klimaatverandering?' als pdf

Video's

Klimaatonderzoekers

Het natuurlijk broeikaseffect

Het versterkt broeikaseffect

De koolstofcyclus

 

Doorheen de geschiedenis van de aarde zijn er voortdurend klimaatveranderingen geweest. Deze hadden altijd een natuurlijke oorzaak. De huidige klimaatverandering wordt mee door de mens veroorzaakt en heeft grote gevolgen wereldwijd voor mens en milieu. Hier vind je alles wat je wil weten over het klimaat, het broeikaseffect, de klimaatverandering en de rol van de mens.