Het broeikaseffect

 

Onze planeet is verpakt in een dunne laag van gassen, de atmosfeer of dampkring. Zonder deze laag zou het leven op aarde onmogelijk zijn. Je kan de atmosfeer zien als een  ‘grote gasvormige oceaan’ met stromen, wervelingen en gelaagdheden die boven ons hoofd het weer  bepalen. 

De atmosfeer levert ons de zuurstof (O2) die we inademen en de koolstofdioxide (CO2) die planten nodig hebben om te groeien. Verder komen er de producten van vulkaanuitbarstingen, bosbranden en vervuilende stoffen door menselijke activiteiten in terecht.

Net zo belangrijk voor ons bestaan als zuurstof zijn de natuurlijke broeikasgassen in de atmosfeer, zoals koolstofdioxide (CO2) , waterdamp (H20)  en methaan (CH4) . Deze broeikasgassen zorgen voor het natuurlijke broeikaseffect, wat ervoor zorgt dat de gemiddelde temperatuur op aarde 15°C bedraagt.  Zonder het broeikaseffect zou het te koud zijn om te overleven op onze planeet.

 

 

Afbeelding boven: An artist's impression of the Orbiting Carbon Observatory Photograph (© Nasa)