Extreme weerfenomenen nemen toe

Video's

Zwarte kraai - overstromingen

Orang-oetang - bosbranden

Edelhert - droogte

Gevolgen voor het Zuiden - Extreme weerfenomenen

Hittegolven, stortregens, overstromingen, extreme droogte, stormen … Deze extreme weerfenomenen maken het thema klimaatverandering brandend actueel.

Weerfenomenen kunnen grote schommelingen vertonen, onder andere onder invloed van natuurfenomenen als El Niño. Maar toch zijn uitgesproken trends waarneembaar die te wijten zijn aan de klimaatverandering:

  • in veel streken wordt meer neerslag vastgesteld (de oostkant van het Amerikaanse continent, Noord-Europa en Noord- en Centraal-Azië);
  • de Sahel, het zuiden van Afrika, delen van Zuid-Azië en het Middellandse Zeebekken krijgen minder neersla;
  • periodes met  hevige neerslag nemen toe, zelfs op plaatsen waar de totale hoeveelheid neerslag verminderd is.

Wetenschappers voorspellen dat:

  • extreme weerfenomenen (periodes van felle regen met overstromingen tot gevolg, stormen, hittegolven …) zich vaker zullen voordoen;
  • de maximale intensiteit van de wind en  neerslag bij stormen zal toenemen.

Van alle gevolgen van de klimaatverandering zullen extreme weersomstandigheden wellicht de zwaarste invloed hebben op het welzijn van de mens. De mensen in het Zuiden, die al het meest kwetsbaar zijn, zullen het hardst getroffen worden door extreme droogte, overstromingen, stormen …

 

Mensen in het Zuiden

Neerslag

Stormen

Hittegolven

In de Grote Oceaan, aan de westkust van Zuid-Amerika ter hoogte van de evenaar, warmt het normaal koele zeewater in sommige jaren sterk op. Dit verschijnsel wordt El Niño (Kerstkindje) genoemd. El Niño doet zich onregelmatig maar gemiddeld om de drie tot zeven jaar voor en brengt zo'n uitgebreide en sterke verwarming van het oceaanwater met zich mee dat de hele atmosfeer daar gedurende langere tijd door wordt beïnvloed. De gevolgen van El Niño zijn verstrekkend. Het warme water bevat minder voedsel en vis. Verder zorgt de opwarming voor veel verdamping en extreme neerslag in gebieden die normaal droog zijn. Dit verhoogt de kans op grote modderstromen in de Andes die grote hoeveelheden slachtoffers maken. Aan de andere kant van de oceaan (Australië, Indonesië en delen van Zuid-Azië) kan El Niño juist leiden tot extreme droogte in gebieden die anders vrij vochtig zijn. Dit leidt tot misoogsten en soms tot massale bosbranden.