Gevolgen voor mensen in het Zuiden

Video

Gevolgen voor het Zuiden - Extreme weerfenomenen

In tegenstelling tot bij ons leeft in ontwikkelingslanden een groot percentage van de bevolking van de landbouw. Er zijn verschillende redenen waarom landbouwers vaak in armoede leven, maar extreme weerfenomenen als gevolg van de klimaatverandering vormen een extra bedreiging.

  • Zo vormt droogte een ernstige bedreiging omdat 90% van het beschikbare water in ontwikkelingslanden voor  de landbouw wordt gebruikt.
  • Overstromingen vernielen oogsten maar ook de infrastructuur. Boeren zijn afhankelijk van wegen en bruggen om hun producten naar de markt te brengen en te verkopen.
  • Orkanen en overstromingen vormen een groot gevaar voor mensen die in sloppenwijken wonen. Wereldwijd zijn er 800 miljoen sloppenwijkbewoners. Ook inwoners van kustgebieden hebben meer te vrezen omdat het risico op stormen groter is en de intensiteit van stormen toeneemt. 40% van de wereldbevolking woont op minder dan 90 km van de zee.

Extreme weerfenomenen hebben ook impact op de gezondheid van mensen. Bij overstromingen raakt het drinkwater vervuild. Bij droogtes is er te weinig voedsel. Kinderen verzwakken en zijn makkelijker vatbaar voor ziekten. Bovendien heeft klimaatverandering ook een invloed op ziektedragers zoals muggen. Die vertoeven graag in een vochtig en warm klimaat. Huidziektes, maag- en darminfecties en tropische ziekten zoals malaria en dengue nemen toe.