Gevolgen voor gezondheid in het Zuiden

Video's

Gevolgen voor het Zuiden - Extreme weerfenomenen

Gevolgen voor het Zuiden - Afsmelten gletsjers

Gevolgen voor het Zuiden - Seizoenen in de war

Gevolgen voor het Zuiden - Oceanen ontregeld

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de gezondheid. Meer regenval en hogere temperaturen  be├»nvloeden de verspreiding van ziektedragers zoals muggen. Het verspreidingsgebied van de malariamug (en dus ook de ziekte) neemt toe. Jaarlijks sterven 1 miljoen mensen aan malaria. 3 miljoen mensen zijn besmet. Dit aantal zou sterk kunnen toenemen door de klimaatverandering. Dichter bij huis, in het zuiden van Frankrijk, is de tropische ziekte dengue (knokkelkoorts) opgedoken. Ook deze ziekte wordt verspreid door muggen.

Hittegolven veroorzaken een toename in de sterftecijfers. Tijdens de extreme hittegolf in de zomer van 2003 vielen in Europa 35.000 doden. Ook in ontwikkelingslanden veroorzaken hittegolven veel doden, maar duidelijke cijfers hierover ontbreken.

Bij overstromingen breidt het aantal ziektes uit dat zich verspreidt via water of muggen (gele koorts, typhus, cholera, dissenterie, malaria ...).

Sommige ziektes kunnen niet rechtstreeks aan de klimaatverandering worden gelinkt maar zijn een rechtstreeks gevolg van ondervoeding. Ondervoeding kent vele oorzaken. Klimaatverandering is er één van. Boeren zien hun oogsten mislukken, vissers halen minder vis binnen, mensen moeten verhuizen en kunnen niet meer in hun eigen voedsel voorzien. Ze raken verzwakt en worden vatbaar voor ziektes. Doordat verschillende factoren meespelen, is het moeilijk hierop een cijfer te plakken. Wel staat vast dat het aantal mensen dat door ondervoeding gezondheidsproblemen krijgt, oploopt tot in de miljoenen.