Wat zijn oplossingen?

Document

Wat zijn oplossingen?

Het hele hoofdstuk 'Wat zijn oplossingen?' als pdf

Video's

Stad Gent - duurzaam beleid

MIVB - duurzaam ondernemen

College Comines - hernieuwbare energie op school

Klimaatonderzoekers

Onderzoeker windenergie

Bioplanet - duurzaam ondernemen

CLW Nieuwpoort - hernieuwbare energie op school

Neem minder het vliegtuig met Sint en Piet

De klimaatverandering is een globaal probleem dat oplossingen vraagt op internationaal, lokaal en persoonlijk vlak!

Om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering binnen te perken te houden, gaan wetenschappers er van uit dat de opwarming van de aarde zeker onder 2°C ten opzichte van het pre-industriële niveau moet blijven. Maar steeds vaker wordt zelfs 1,5°C naar voor geschoven als kritische grens.

Om dit te bereiken zullen we de uitstoot van broeikasgassen met 80% tot 95% moeten verminderen tegen 2050 ten opzichte van de hoeveelheid uitgestoten in 1990. Er bestaan al heel wat studies die aantonen dat dit haalbaar is, maar het is de hoogste tijd om massaal en op alle niveaus in actie te schieten.

Een maatschappij van richting doen veranderen is niet eenvoudig en vergt doorgaans langdurige inspanningen van de vele sectoren en actoren die erin meespelen. Dergelijke koerswijzigingen gebeuren meestal niet (snel genoeg) zonder een duwtje in de rug. Er is nood aan een degelijk sturend beleid van bovenaf.

Niet alleen overheden en grote bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Ook de levensstijl van miljoenen mensen heeft een impact op ons klimaat.

Van alle menselijke activiteiten die de uitstoot van broeikasgassen veroorzaken, is de verbranding van fossiele brandstoffen veruit de belangrijkste. Ongeveer 60% van de uitstoot van broeikasgassen bestaat uit CO2 die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen voor elektriciteitsproductie, transport, verwarming, petrochemische en andere industriële processen ... Door in te zetten op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie liggen grote reducties van broeikasgassen binnen handbereik.

Ontbossing is voor velen een ver-van-het-bed-show en wordt daarom vaak over het hoofd gezien.  Nochtans is deze praktijk samen met de verandering in landgebruik goed voor 15% van de uitstoot van broeikasgassen! Het terugdringen van de ontbossing is dan ook een prioriteit in de bestrijding van de klimaatverandering.


 

Beleid

Klimaatvriendelijke levensstijl

Hernieuwbare energie

Into the future