Duurzaam transport

Ongeveer een derde van onze energieverbruik gaat naar transport. Het is cruciaal dat we evolueren naar een maatschappij met een transportinfrastructuur die niet meer afhangt van fossiele brandstoffen. Een van de meest voor de hand liggende oplossingen is het volledig elektrificeren van het wagenpark, zeker als de elektriciteit wordt opgewerkt op een duurzame manier (link). De overgang naar elektrische, hybride en waterstofwagens en verlangt geen kostelijke nieuwe infrastructuur aangezien het netwerk van pompstations en het elektriciteitsnet er reeds liggen. 


Daarnaast moet de mix van transportmiddelen aangepast worden:

  • Binnen de steden moet de klemtoon meer komen te liggen op openbaar vervoer, fietsen en wandelen. Dit beperkt niet alleen de CO2-uitstoot, maar vermindert ook fijn stof en lawaaihinder, en bevordert de veiligheid.
  • Reizen tussen de steden via hogesnelheidstreinen als vervanging van korteafstandsvluchten.   De koolstofuitstoot per persoon per kilometer van elektrische hogesnelheidstreinen zijn ongeveer een derde van die van auto’s en een vierde van die van vliegtuigen.
  • De scheepvaart kan gemakkelijk worden aangedreven door CO2 – vriendelijkere systemen, en de technologie om dit te bereiken bestaat al of zal binnen afzienbare tijd beschikbaar zijn.
  • De milieu-impact van de luchtvaart verminderen is een grote uitdaging omdat men verwacht dat vliegtuigen nog een heel lange tijd via fossiele brandstoffen zullen aangedreven worden. Toch zijn heel wat optimalisaties mogelijk.