Luchtvaart

Het hoeft niet te verwonderen dat de luchtvaart een enorme negatieve milieu-impact heeft. Naast geluidsoverlast, produceren vliegtuigen ook roetdeeltjes die bijdragen tot global dimming. Vliegtuigen stootten ook grote hoeveelheden broeikasgassen uit, zoals CO2, stikstofoxiden en waterdamp. Voornamelijk kortafstandsvluchten zijn extreem vervuilend.

Hoewel vliegtuigmotoren de laatste jaren zuiniger en efficiënter geworden zijn, blijft de hoeveelheid broeikasgassen die de luchtvaart uitstoot, sterk stijgen. Dit komt omdat de luchtvaartsector een zeer sterke groei kent van jaarlijks om en bij de 10%. Om een voorbeeld te geven, in Europa alleen is de uitstoot van broeikasgassen door de luchtvaart tussen 1990 en 2006 gestegen met maar liefst 87%. Op dit moment is 2 a 3% van alle door de mens uitgestoten broeikasgassen afkomstig uit de luchtvaart. 

Naast het vliegen zelf, produceert de luchtvaartsector ook veel broeikasgassen via de uitbating van luchthavens (voertuigen op de grond, verwarming, passagiers die zich naar de luchthaven moeten verplaatsen, …) en via het construeren van de vliegtuigen zelf.

Het brandstofverbruik, en dus de uitstoot, van vliegtuigen is reeds sterk gedaald en dit door (1) efficiëntere motoren, (2) het verbeteren van de aerodynamica en (3) het verlagen van het gewicht door andere materialen zoals koolstofvezels.

Het verder beperken van de milieu-impact van de luchtvaart is een grote uitdaging. Het is de verwachting dat alle luchttransport van fossiele brandstoffen afhankelijk zal blijven in de komende decennia. Wel worden momenteel testvluchten gedaan met biobrandstof, waarbij een deel van de vliegtuigbrandstof, typisch een 10%, uit biomassa bestaat. 

Om nog meer vooruitgang te boeken moeten we vooral andere pistes bekijken: het sneller moderniseren van de vliegtuigvloot, het verminderen van vluchten met veel lege zitplaatsen, het optimaliseren van vliegtuigroutes, het aanpakken van files op de start- en landingsbanen, enzovoorts.