Hernieuwbare energie

Wij mensen hebben het vermogen om de wereld waarin we leven te veranderen. Vaak liggen nieuwe uitvindingen, technologische innovaties en wetenschappelijke ontdekkingen aan de basis van grote veranderingen in onze samenleving. Ze kunnen ons in staat stellen om onze leefomgeving vorm te geven, om samenlevingen dichter bij elkaar te brengen en zelfs om onze levensduur te verlengen. 

Sommige uitvindingen brachten grote economische en sociale veranderingen teweeg. Ook nu is het duidelijk dat nieuwe technologie├źn een belangrijke motor zullen zijn om te evolueren naar een duurzamere maatschappij die niet meer verslaafd is aan fossiele brandstoffen

Om de globale CO2-uitstoot drastisch te verminderen is het van groot belang om, naast energiebesparing, de ons resterende fossiele brandstoffen zoveel mogelijk te vervangen door duurzame energiebronnen. Elektriciteit wordt dan niet meer opgewekt met aardgas en steenkool, maar wel met waterkracht, biomassa, zonne-energie en windenergie. 

Het klimaatprobleem is eigenlijk een energieprobleem. Een probleem met twee invalshoeken; aan de ene kant heb je de energieconsumptie en aan de andere kant heb je de energieproductie. Het is onze taak om de energieproductie en het verbruik met elkaar in balans te brengen. We moeten de energiehuishouding rond zien te krijgen met meer groene duurzame energie!