Biomassa

Biomassa is een verzamelbegrip. Biomassa is organisch materiaal zoals hout, stro, tarwe, mais, koolzaad en groente-, fruit- en tuinafval. Ook mest en diermeel valt onder biomassa. Door dit materiaal te verbranden, te vergassen of te vergisten, kun je bio-elektriciteit, bio-warmte, biobrandstoffen, biogas of biochemische producten vervaardigen. 

Het is belangrijk om afval niet per definitie als een milieuvriendelijke brandstof te zien. Het is beter voor het milieu om het ontstaan van afval zoveel mogelijk te voorkomen (preventie). Over het algemeen is het ook minder milieubelastend om het afval dat dan toch ontstaat, te hergebruiken (recycleren). Oud papier kan bijvoorbeeld nog lang een goede grondstof zijn voor nieuw papier. Is er voor biomassa-afval geen nieuwe bestemming, dan kan het gebruikt worden voor het opwekken van energie.

Houtafval © Michèle Dépraz / WWF-Canon

Biomassa is een hernieuwbare energiebron. Bomen en planten kan je oogsten en gebruiken, terug aanplanten, opnieuw oogsten en gebruiken … Dat duurt in tegenstelling tot bij olie en gas geen miljoenen jaren. Net als olie, kolen en gas kan biomassa worden omgezet in warmte en elektriciteit. In tegenstelling tot deze fossiele brandstoffen halen planten en bomen door groei evenveel CO2 uit de lucht als er bij verbranding weer vrijkomt. De koolstofcyclus is dus gesloten. Hoewel biomassa CO2-neutraal is, kan er bij verbranding fijn stof vrijkomen. Daarom moeten biomassacentrales de uitstoot verplicht filteren.

 

Het telen van gewassen specifiek voor de bio-energie is een omstreden onderwerp omdat hiervoor waardevolle landbouwgrond wordt ingezet (Eng.: food versus fuel). Zo kan er schaarste ontstaan op de voedselmarkt. Dat wordt versterkt door de hoge vraag die er is naar biomassa voor  de productie van bio-energie. 

Biomassa is de grootste bron van groene stroom in Vlaanderen. In 2009 werd bijna 2.160 miljoen kWh van de totale 2.688 miljoen kWh - dat is meer dan 80% van alle groene elektriciteit - uit biomassa opgewekt. Dat is goed om ongeveer 617.000 gezinnen van stroom te voorzien.