Geothermische energie

Aardwarmte is warmte die in het inwendige van de aarde aanwezig is. Aardwarmte bestaat voor 30% uit de warmte die nog over is uit de tijd dat de aarde ontstond en voor 70% uit warmte ontstaan door het radioactief verval van radioactieve isotopen. Als aardwarmte wordt aangewend bij de energievoorziening spreekt men van geothermische energie. Geothermische energie is met andere woorden energie in de vorm van warmte die wordt ontleend aan het inwendige van de aarde. 

Als er in een geothermisch veld heet water of stoom wordt gevormd, is aardwarmte te gebruiken voor de productie van elektrische energie. Dit geschiedt in geothermische centrales. De stoom, die uit het veld verkregen is, expandeert in een stoomturbine, die gekoppeld is aan een generator.

In sommige gebieden kan bij een boring een dieptegesteente van hoge temperatuur bereikt worden. Door het inpompen van water wordt warmte aan het gesteente onttrokken, waarna het verwarmde water naar de oppervlakte wordt gevoerd. Deze techniek heet hot dry rock. Geothermische energie wordt zo benut als warmtebron voor ruimteverwarming, broeikassen en voor industriƫle processen. In het vulkanische IJsland wordt er ook voor de verwarming van huizen gebruik van gemaakt.