Windenergie

Video's

Onderzoeker windenergie

De wind die over de wieken van een windturbine waait, doet de wieken draaien. Dit komt omdat de wind een kracht uitoefent op de wieken, net zoals de luchtstroom over een vliegtuigvleugel dat doet. Wanneer de draaiende wieken aan een generator gekoppeld worden, wordt er elektriciteit opgewekt, net zoals met een dynamo op een fiets. 

De hoeveelheid energie die door een windturbine geleverd kan worden, hangt sterk af van de lengte van de wieken, en van de windsnelheid. Daarom worden windturbines steeds groter en worden ze op steeds hogere masten geplaatst. Ook worden windturbines steeds vaker in zee geplaatst. Sommige moderne windturbines hebben een diameter van meer dan 100 meter, en kunnen onder ideale omstandigheden een vermogen leveren van 6 megawatt. Dat is ongeveer genoeg om 6000 gezinnen van stroom te voorzien

Momenteel zijn er twee windmolenparken in het Belgische deel van de Noordzee. Het C-Powerpark met 60 windmolens ligt op 27 kilometer uit de kust van Zeebrugge op de Thorntonbank. Het heeft een totaal vermogen van 300 megawatt. Het Belwindpark ligt op 46 kilometer uit de kust van Zeebrugge op de Bligh Bank en is 's werelds verst uit de kust gelegen park. Het heeft een totaal vermogen van 165 megawatt. Een derde windmolenpark is gepland ter hoogte van de zandbank "Bank zonder Naam" op een afstand van 38 km van de kust. Dit park zal een vermogen hebben van 144 tot 216 megawatt. 

Windenergie heeft, zoals elke energiebron, ook nadelen. Omdat de wind van uur tot uur en van dag tot dag sterk verandert, is ook de elektriciteitsproductie door windenergie erg veranderlijk. Dat betekent dat de energie niet noodzakelijk voorhanden is op het  moment dat we ze nodig hebben. Daarom wordt er hard nagedacht over technieken om de energie op te slaan. Ook het ontwikkelen van een modern en uitgebreid stroomnet op Europese schaal, is een noodzaak voor de verdere uitbouw van windenergie. Daarvoor zullen aanzienlijke investeringen nodig zijn. 

In bevolkte gebieden kunnen windturbines voor lawaaihinder zorgen en voor overlast door een flikkerende schaduw. Gelukkig bestaan hiervoor sinds kort strenge en duidelijke normen, waardoor de overlast doorgaans beperkt blijft. Er staan meer dan 150 grote windturbines op vaste grond in Vlaanderen; over slechts vijf van die turbines worden regelmatig klachten gemeld.

Er wordt wel eens gezegd dat windturbines slecht zijn voor vogels en vleermuizen. Hoewel het waar is dat er jaarlijks heel wat vogels gedood worden door windturbines, is dit aantal minder dan een procent van het aantal vogels dat door auto’s, vensters en katten aan een vroegtijdig einde komt. 

De voordelen van windenergie zijn enorm, zoals blijkt uit het feit dat in geen enkele duurzame energiebron de laatste jaren zoveel geïnvesteerd werd als in windenergie. Windturbines zijn zeer betrouwbaar, produceren geen afval of fijn stof, en door de technologische ontwikkeling daalt de prijs van windenergie nog steeds. Windenergie is dan ook zonder twijfel een van de meest veelbelovende bronnen van duurzame elektriciteit in de toekomst.