Zonne-energie

Video's

College Comines - hernieuwbare energie op school

CLW Nieuwpoort - hernieuwbare energie op school

De zon is de bron van alle energie en leven op aarde. Het ligt voor de hand dat we meer gebruik moeten maken van deze duurzame bron van energie. Vlaanderen krijgt gemakkelijk 1000 uren volle zon per jaar. Dat vertegenwoordigt een immense hoeveelheid groene energie die geen schadelijke stoffen in de atmosfeer brengt.

Zonnestralen kunnen gebruikt worden voor het opwekken van elektriciteit via fotovoltaïsche cellen of zonnepanelen. Daarnaast kan de warmte ook opgevangen worden via zonneboilers die zo voor warm water zorgen.


Fotovoltaïsche cellen

Zonneboilers


 


Foto Boven: Central Solar Fotovoltaica te Amareleja in Portugal © Portuguese_eyes, Flickr