Naar een klimaatvriendelijke levensstijl

Video's

Stad Gent - duurzaam beleid

MIVB - duurzaam ondernemen

College Comines - hernieuwbare energie op school

Klimaatonderzoekers

Onderzoeker windenergie

Bioplanet - duurzaam ondernemen

CLW Nieuwpoort - hernieuwbare energie op school

Neem minder het vliegtuig met Sint en Piet

Eet minder vlees met Sint en Piet

Word cyberactivist met Sint en Piet

Je zou kunnen denken: "als ik mijn levensstijl aanpas, red ik daar de wereld niet mee”. Maar de cultuur en de levensstijl van miljoenen mensen heeft wel degelijk een impact. Om onze eigen impact te verkleinen kunnen we in grote lijnen naar drie dingen kijken: wat we eten, hoe we ons verplaatsen en hoe we wonen. Wonen, eten, mobiliteit en recreatie zijn verantwoordelijk voor 70% van de milieu-impact van onze productie en consumptie.

De maatschappij zou zo in elkaar moeten zitten dat het als individu gemakkelijk is om de juiste keuze te maken. In plaats van enkele mensen die tegen de stroom inzwemmen, is het de richting van de stroom die moet veranderen in de richting van een duurzame maatschappij: dat wil zeggen ecologisch duurzaam (binnen de draagkracht van de aarde), sociaal rechtvaardig en economisch stabiel. Het kiezen voor een duurzame levensstijl moet aangemoedigd worden en de sociale norm zijn.

Alle actoren moeten in deze omschakeling betrokken worden: overheden, bedrijven, onderwijs, burgers …. Vooral de rol van de overheid in de overgang (transitie) naar een duurzame maatschappij is cruciaal.

Je kan als individu ook je stem laten gelden door bijv. online petities te ondertekenen om bedrijven en politici hun beleid te beïnvloeden, acties op touw te zetten of te ondersteunen om je verontwaardiging over iets te uiten … Met andere woorden: word een actieve burger! Met behulp van het internet kunnen op korte tijd grote groepen mensen gemobiliseerd worden, waar overheden en bedrijven wel naar moeten luisteren.

Wat we eten

Hoe we wonen

Hoe we ons verplaatsen

Word een actieve burger

Naar een duurzame samenleving