Gevolgen voor mensen in het Zuiden

Document

Video's

Gevolgen voor het Zuiden - Extreme weerfenomenen

Gevolgen voor het Zuiden - Afsmelten gletsjers

Gevolgen voor het Zuiden - Seizoenen in de war

Gevolgen voor het Zuiden - Oceanen ontregeld

Gevolgen voor mensen in het Zuiden - Lange versie

Korte inhoud:

Deze les gaat over de link tussen armoede en de klimaatverandering. Er wordt eerst stilgestaan bij het probleem van armoede in het algemeen en het ontbreken van een aantal basisvoorzieningen (basisbehoeften): water, voedsel, onderwijs, gezondheidszorg, onderdak en infrastructuur.

Daarna gaan de leerlingen op zoek naar oorzaken van armoede: schaarste van grondstoffen, conflicten, oneerlijke handel, overbevolking, slecht beleid,  de klimaatverandering … Er wordt ingezoomd op de klimaatverandering als een nieuwe bijkomende oorzaak .

Aan de hand van een film maken de leerlingen kennis met vier gevolgen van de klimaatverandering en de impact daarvan op het leven van mensen in het Zuiden: extreme weersomstandigheden nemen toe, oceanen zijn ontregeld, seizoenen zijn in de war en gletsjersmelt. Ze maken kennis met de manier waarop deze vier gevolgen juist die mensen treffen die al in armoede leven.

Doelgroep

2de en 3de graad BSO, TSO, KSO en ASO

Vakken

project algemene vakken, aardrijkskunde, godsdienst,

zedenleer, maatschappelijke vorming, economie, ecologie,

cultuur- en gedragswetenschappen …

Methode

vraaggesprek, film met opdracht

Duur

1 à 2 lesuren

Benodigdheden

computer (eventueel extra boxen), beamer en kopieën 

van de bijlagen voor de leerlingen

Link naar de video's

Extra achtergrondinfo: