Het voorzorgsprincipe

Korte inhoud:

Doen we iets aan de klimaatverandering of niet? Ondernemen we actie zonder 100% wetenschappelijke consensus? Volgens het voorzorgsprincipe wel. Ethisch gezien is het onze plicht om onze levenswijze aan te passen en de klimaatverandering aan te pakken, ook al zijn we niet helemaal zeker wat precies de grootteorde van de gevolgen van de klimaatverandering zullen zijn.

Doelgroep

2de en 3de graad TSO, KSO en ASO

Vakken

project algemene vakken, aardrijkskunde, fysica, biologie, cultuurwetenschappen …

Methode

groepswerk

Duur

1 lesuur

Benodigdheden

kopieën van bijlage 1 en 2 (zie PDF) voor de groepjes, optioneel computer(s) met internetverbinding