Klimaatrechtvaardigheid

Document

Video

Klimaatrechtvaardigheid voor het Zuiden

Korte inhoud:

We stellen vast dat de klimaatverandering nu al gevolgen heeft voor mensen die in het Zuiden leven. Ze verliezen hun broodwinning, hun onderdak, hun oogst … Net deze mensen zijn zo goed als niet verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde.

Het is dringend tijd voor klimaatrechtvaardigheid. Ontwikkelingslanden hebben financiële ondersteuning nodig om zich te beschermen (aanleggen van dijken, irrigatiebekkens, enz.) en om te kunnen investeren in klimaatvriendelijke technologieën (zonnepanelen, biogas,…).  Dit geld mag niet gegeven worden uit ‘liefdadigheid’ of als ‘ontwikkelingshulp’. Dit is geen ontwikkelingshulp, dit gaat over betalen van kosten die we gemaakt hebben. De internationale gemeenschap moet hier dringend haar verantwoordelijkheid nemen!

Doelgroep

2de graad ASO en 3de graad BSO, TSO, KSO en ASO

Vakken

project algemene vakken, aardrijkskunde, godsdienst,

zedenleer, maatschappelijke vorming, economie, ecologie,

cultuur- en gedragswetenschappen …

Methode

groepsopdracht, film met verwerking en discussie

Duur

1 lesuur

Benodigdheden

computer (eventueel extra boxen), beamer, kopiën

van de bijlagen voor de leerlingen