20ste klimaattop in Lima

Op 1 december is de 20ste VN klimaattop van start gegaan in Lima, Peru. Deze klimaattop moet de weg vrijmaken voor het afsluiten van een wereldwijd bindend akkoord op de klimaattop van Parijs in 2015. Dat is noodzakelijk om de opwarming van de aarde onder de 2°Celcius te houden.

Het is de bedoeling dat de landen voor de klimaattop in Parijs laten weten met hoeveel procent ze hun uitstooot van broeikasgassen willen verminderen. De Europese Unie, China en de Verenigde Staten presenteerden de voorbije weken al hun voorstel tot emissiereductiedoelstellingen voor het klimaatakkoord, af te sluiten in Parijs volgend jaar.

Hoewel deze voorstellen onvoldoende zijn om gevaarlijke klimaatopwarming te vermijden, helpen deze voorstellen wel. De klimaattop in Lima moet landen aanzetten om ambitieuze doelstellingen voor te stellen, of het voorgestelde ambitieniveau aan te scherpen. WWF roept onder meer de Europese Unie op om de doelstelling om zijn CO2-uitstoot te reduceren met 40% tegen 2030 op te trekken naar ten minste 55%.

Volgens Jan Vandermosten, klimaatexpert van WWF, is de inzet van de klimaattop groot: "Het wetenschappelijk bewijs over de snelheid waarmee klimaatverandering plaatsvindt – en diens toenemende impact op mens en natuur – is overweldigend. De voorbije maanden kwamen mensen overal ter wereld massaal op straat om de passiviteit en de onverantwoordelijkheid van onze politieke leiders aan te klagen. Overheden moeten op de klimaattop in Lima dan ook de handen uit de mouwen steken en de weg vrijmaken voor het afsluiten van een globaal bindend akkoord op de klimaattop in Parijs in 2015.”

Verschillende landen beloofden in de aanloop naar de klimaattop van Lima om geld te storten in het klimaatfonds van de VN (Green Climate Fund), dat ontwikkelingslanden moet helpen om hun CO2-uitstoot te beperken en zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatopwarming. Dit is een eerste belangrijke stap in het nakomen van het engagement dat ontwikkelde landen namen in Kopenhagen. Ze beloofden toen om in 2020 te voorzien in 100 miljard dollar aan klimaatfinanciering.

Jan Vandermosten: "België is één van de weinige Europese landen die nog geen bijdrage heeft geleverd aan het Green Climate Fund. België moet dringend zijn verantwoordelijkheid opnemen en in Lima een bedrag op tafel leggen om ontwikkelingslanden te steunen in de strijd tegen klimaatverandering”.

Je kan de belevenissen van vertegenwoordigers van verschillende organisaties (11.11.11, WWF) volgen op een blog.