Een blik van binnenuit COP21 – interview met Julie Vandenberghe

Ik tref Julie Vandenberghe in de ‘Klimaat generaties’ ruimte, een soort enorm tentenkamp dat pal naast de officiële conferentiezalen ligt, waar alles gebeurt. Daar mag ik echter niet binnen, je moet een officiële badge hebben om binnen te mogen, of een perskaart. Ik merk op dat Julie er wat moe uit ziet. Ze had me al laten weten dat er niet veel tijd is want vandaag is het ‘super push dag’ om onder meer het thema dat zij volgt erdoor te krijgen. Een thema dat cruciaal is voor WWF nl. pré-2020 herziening van de nationale klimaatplannen die de landen hebben ingediend (de zg. INDC’s). Ik wil weten van Julie waarom dat zo belangrijk is.

Gaat het een beetje?

"Het is hard werken. We hebben de hele dag vergaderingen, met de Belgen, met de WWF delegatie en met andere organisaties die samen met ons aan dezelfde zeel trekken. Die vergaderingen lopen vaak ’s avonds uit. En dus kom ik zelden aan 6 uur slaap. En dan moeten de zwaarste dagen nog komen.”

Wat de Belgen aangaat, over de Belgische politiek zijn we niet zo positief.

"Breek me de bek niet open. We kennen ondertussen allemaal het verhaal van de Belgische calvarietocht om tot een nationaal klimaatakkoord te komen dat de lasten en lusten van het verleden moest verdelen. En dat gaat enkel over de engagementen die zes jaar geleden werden beloofd tegen 2020 en die ons land sowieso niet meer kan halen met de verdeling van de inspanningen die ze nu hebben afgesproken. Ondertussen is er nog steeds geen nationaal klimaatplan voor de toekomst. Onze Belgische ministers missen werkelijk elke klimaatambitie.”

Hier op de top is er een discussie over 1,5 of 2 graden, waar gaat dat echt over? Wat willen landen in het akkoord en wat wil WWF?

"WWF pleit voor maximum 1,5 graden opwarming als streefdoel. De klimaatwetenschap zegt ons dat 2 graden opwarming al te grote risico’s met zich meebrengt. Ondertussen pleiten verschillende landen ook voor 1,5 graden, maar helaas is dat voorlopig een theoretische discussie want als je de nationale klimaatplannen optelt zoals die nu werden ingediend, gaan we nog steeds naar bijna 3 graden opwarming. Zonder ook concrete actie en garanties op uitvoering vast te leggen heeft het natuurlijk geen zin.”

Alles staat of valt dus met die INDC’s. Hoe gaan we ervoor zorgen dat die nationale klimaatplannen ambitieuzer worden? En moeten we wachten tot na 2020 vooraleer die kunnen opgeschroefd worden?

"Dat is precies waar ik mee bezig ben. WWF vindt dat in het akkoord moet voorzien worden dat de INDC’s nog voor 2020 kunnen bijgesteld worden, dus vóór dat ze in werking treden. Op dit moment zijn er een aantal blokken achter de schermen druk aan het onderhandelen hierover. Sommige zijn bereid hier echt voor te vinden, maar niet als ze alleen staan. Net vandaag zijn we extra aan het lobbyen bij de onderhandelaars om die pre-2020 herziening in de tekst te krijgen. En de inzet is groot: als we dit er niet in krijgen dan hangen we de volgende 15 jaar vast aan klimaatplannen die achterhaald zijn zelfs voor ze al in werking traden. Dat komt omdat de INDC’s voor 10 jaar zijn ingediend, nl. van 2020 tot 2030.”

En dan is er nog de eis van WWF om ook na 2020 regelmatig de voortgang van de plannen te evalueren en telkens de lat wat hoger te leggen.

"Klopt. Dat voorstel spruit voort uit de ervaringen van de voorbije decennia met deze internationale onderhandelingen. Akkoorden zijn altijd het resultaat van een politiek compromis en vaak het resultaat van de laagste gemene deler. Door tussentijdse evaluaties te organiseren kunnen landen boven het compromis uitstijgen en kan het ambitieniveau stijgen. Wij willen trouwens dat in het akkoord een verplichting komt om dat niveau telkens te verhogen. We hebben daar trouwens heel goede argumenten voor: zonder dit mechanisme halen we nooit de doelstelling om de opwarming tot 2°, laat staan 1,5° te beperken. Gelukkig heeft Europa die eis alvast opgenomen in zijn standpunt voor de COP.”

Veel succes voor de komende dagen. We zijn alvast met velen die duimen voor het werk dat jullie hier doen.

Door Blogwwfbelgie