Eindevent Climate Challenge 2016

Bijna 400 leerlingen van 16 tot 18 jaar hebben vrijdag 29 april in Brussel deelgenomen aan de slotconferentie van Climate Challenge, een initiatief van WWF, in samenwerking met onder meer Studio Globo en de FOD Leefmilieu.

Het was een historische gebeurtenis in Parijs: 195 landen die voor de eerste keer samen overeenkwamen om de stijging van de temperatuur te beperken tot max. 2°Celcius (en zelfs te streven naar 1,5°C)!

Geweldig nieuws! Maar wat betekent dat concreet? Gaan we echt naar een beter klimaat in de toekomst? Hoe gaat België dit objectief mee realiseren? 

Om op deze vragen te antwoorden nodigden we enkele klimaatspecialisten uit op het eindevent van Climate Challenge. 
                                                             

Onder hen was professor J.P. Van Ypersele, die van 2008 tot 2015 vice-president was van het IPCC.  Hij had het over de gevolgen van de toenemende concentratie C02 in de atmosfeer en benadrukte dat er nog veel werk aan de winkel is: het ambitieniveau van de landen moet omhoog! 

Enkele leerlingen uitten hun bezorgheid over het feit dat België niet voldoende maatregelen neemt om de klimaatverandering aan te pakken. 

De volgende spreker Geert Fremout, celhoofd internationale samenwerking van de FOD Leefmilieu, nam de leerlingen mee naar de wandelgangen van de klimaattop in Parijs.  Hij gaf ons inzicht in de complexiteit om te onderhandelen met 195 landen en tot een akkoord te komen. 

"Compared to what it should have been, it is a disaster; compared to what it could have been, it is a miracle.” concludeerde Fremout, een citaat van George Monbiot, schrijver in The Guardian.


Julie Vandenberghe (WWF) en Noé Lecocq (IEW), vertegenwoordigers van de milieu-organisaties in België, benadrukten het belang van een coherent klimaatbeleid.  

"Iedereen kan en moet zijn levensstijl aanpassen, maar enkel in combinatie met een goed beleid zal dat de nodige resultaten opleveren. Neem als voorbeeld de fiets. Elke burger kan zich engageren om meer de fiets te nemen, maar als er geen beleid is om bijv. meer en veiligere fietsinfrastructuur aan te leggen, gaat dat nooit op grote schaal gebeuren."


We sloten het event af met de projectie van de film 'Jongeren en klimaat'. Tijdens de conferentie op school van Climate Challenge moesten de leerlingen zich inleven in de rol van een land. Maar om het werkjaar van Climate Challenge af te sluiten wilden we de jongeren zelf aan het woord laten. Wat denken ze over verschillende nieuwe tendensen op weg naar een duurzamere samenleving? En zijn ze klaar om daarin een rol te spelen? 


De presentaties kan je bekijken door te klikken op de titel van de presentatie:

Het akkoord van Parijs door Geert Fremout (FOD Leefmilieu)

What action is necessary in Belgium? door Julie Vandenberghe (WWF) en Noé Lecocq (IEW)

Actie voor het klimaat! door Climate Express