Goed nieuws voor het klimaat

Na decennia onderhandelen is er eindelijk een universeel bindend klimaatakkoord dat de mondiale temperatuurstijging onder de 2° wil houden en zelfs streeft naar een limiet van 1,5°C. Dat is geweldig nieuws!

We kunnen terecht spreken over een historisch kantelpunt. Maar dat betekent geenszins dat we nu op onze lauweren moeten rusten, want we zijn er nog lang niet. Het echte werk begint in feite nu pas.


In het kort wat het belang is van dit akkoord:

·         Zowel de rijkste landen als de zich ontwikkelende landen hebben zich gezamenlijk achter een langetermijndoelstelling van maximum 2°C en liefst 1,5° gesteld. Iedereen is dus aan boord, en dat is ongezien.

·         Deze top in Parijs heeft een momentum gecreëerd voor de talloze aankondigingen van overheden, steden en bedrijven die aantonen dat de wereld klaar is voor een transitie naar schone energie.

·         Het akkoord geeft extra munitie om in Europa en ook België het ambitieniveau drastisch op te schroeven. De komende jaren worden minstens even belangrijk dan de onderhandelingen in Parijs.

De volledige reactie van WWF op het klimaatakkoord lees je hier.