Klimaatakkoord van Parijs in werking getreden!

Op vrijdag 4 november 2016 trad het Klimaatakkoord van Parijs in werking. In Parijs kwamen vorig jaar in december bijna 200 landen overeen om de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd te beperken, om de gemiddelde stijging van de temperatuur beneden de twee graden te houden.

Maar opdat het akkoord in werking zou treden was het nodig dat minstens 55 partijen die het akkoord vorig jaar in Parijs ondertekenden, en die samen verantwoordelijk zijn voor minimum 55% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, het klimaatverdrag ratificeerden. Ratificatie is de officiële bekrachtiging van een internationaal verdrag door een staat.

Momenteel is het akkoord geratificeerd door meer dan 100 landen die samen al 67,5% van de uitstoot vertegenwoordigen, waaronder de Europese Unie. Op de website van de VN kan je de laatste stand van zaken volgen.

Een goed begin voor de 22ste klimaattop die momenteel plaatsvindt in Marakesh (van 7 tot 18 november 2016). Op de COP22 wordt verder uitgewerkt hoe het akkoord van Parijs verder uitgevoerd zal worden.