Nieuwe actuales: klimaatonderhandelingen

Is de klimaattop die eind dit jaar in Parijs wordt georganiseerd voor jou een interessante insteek om aan de slag te gaan met je leerlingen? Ben je op zoek naar lesmateriaal rond maatschappelijke verandering?

Dan kan je aan de slag met de nieuwe actuales van Studio Globo. De actuales ‘Klimaatconferentie Parijs 2015' zet je op weg met lesmateriaal voor minstens twee lesuren in de derde graad secundair onderwijs!


Wat staat er in Parijs op het spel?
In december 2015, op de VN-klimaattop in Parijs, zullen de wereldleiders een globaal en bindend klimaatakkorrd moeten sluiten. De wereld heeft dit akkoord nodig om dringende en ambitieuze maatregelen te nemen tegen de klimaatverandering.

Na jaren van trage vooruitgang is het nu tijd voor een grote sprong voorwaarts. De VN-landen hebben zich ertoe verbonden om in Parijs een globaal en bindend klimaatakkoord af te sluiten.

 De top van de VN is het enige lichaam waar alle landen, arm en rijk, een evenwaardige stem hebben. De klimaattop in Parijs is dan ook een unieke kans en cruciaal moment om een ambitieuze verandering daadwerkelijk door te voeren. Grote delen van de samenleving willen vooruit. In 2014 kwamen meer dan 600.000 mensen in 162 landen op straat voor de grootste klimaatactie ter wereld.

 Met Parijs vlakbij de deur is dit het ultieme moment om op straat te komen. We willen met 10.000 Belgen naar Parijs trekken, om mee te stappen in de mondiale manifestatie en de wereldleiders in Parijs te dwingen hun ronkende verklaringen eindelijk om te zetten in actie. Ga mee op zondag 29 november naar Parijs en loop met WWF en de duizenden andere Belgen mee in de klimaatmars.

 Meer lezen op www.roadtoparis.be.