Resultaten van de nationale klimaatenquête

85% van de Belgen beschouwt klimaatverandering als een probleem dat dringend aangepakt moet worden!

Op 9/12/2017 maakte de Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu de resultaten bekend van de vierde nationale klimaatenquête. 

Daaruit blijkt dat steeds meer Belgen - beduidend meer dan in 2013 - klimaatverandering als een probleem zien dat een dringende aanpak vereist, te vinden zijn voor een geleidelijke omschakeling naar een koolstofarme maatschappij en grotere inspanningen van de overheid verwachten om klimaatverandering tegen te gaan.