World Earth Day 22 april 2015

Een jaarlijks terugkerende dag waarop aandacht wordt gevraagd voor de wereldproblematiek rondom natuur, milieu en klimaatverandering.

Naar aanleiding van deze Dag van de Aarde zei de Amerikaanse president Barack Obama: "Er is vandaag geen grotere dreiging voor onze planeet dan de klimaatverandering. De klimaatverandering kan niet meer ontkend, noch genegeerd worden".  Obama herinnerde ons eraan dat 2014 het warmste jaar was dat ooit geregistreerd werd sinds 1880, toen begonnen werd met het bijhouden van de temperatuurgegevens.


De VS, na China de grootste uitstoter van broeikasgassen, hebben zich verbonden tot een reductie met 26 tot 28 procent van hun broeikasgasemissies tussen 2005 en 2025.


Deze maatregelen zijn nog niet voldoende om de opwarming van de aarde onder de 2°C te houden, maar zijn alvast een stap voorwaarts om een mondiaal klimaatakkoord te kunnen afsluiten in december in Parijs.