Wie zijn we

Climate challenge is uitgewerkt door WWF, Studio Globo, Erasmushogeschool Brussel en de Vrije Universiteit Brussel met de financiële steun van de Federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. 

WWF is een internationale natuurbehoudsorganisatie, actief in meer dan 100 landen en met wereldwijd 5 miljoen sympathisanten. Het is een organisatie met een wetenschappelijke en constructieve aanpak die kiest voor samenwerking en dialoog. WWF wil bouwen aan een toekomst waarin de mens en de natuur in harmonie leven, en de generaties na ons een leefbare planeet nalaten. Studio Globo is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking, gespecialiseerd in mondiaal en intercultureel leren voor het onderwijs. Je kan er terecht voor ervaringsgerichte inleefateliers en workshops en voor leermiddelen die onmiddellijk bruikbaar zijn in de klas. Hun aanbod richt zich naar kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs. Daarbij zijn leerkrachten en docenten de belangrijkste partners en gaat bijzondere aandacht naar vorming.Onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en kunstbeoefening behoren allemaal tot de opdrachten vande Erasmushogeschool Brussel. De hogeschool neemt elk van deze opdrachten erg ter harte en werkt voortdurend aan de versterking van hun draagvlak op professioneel, academisch en internationaal vlak. De Vrije Universiteit Brussel is de Nederlandstalige universiteit van de hoofdstad. Anno 2011 omvat de universitaire VUB-gemeenschap meer dan 11.000 studenten, bijna 1000 hoogleraars en assistenten, 900 wetenschappelijke medewerkers en nog eens evenveel administratieve en technische medewerkers. Daarnaast telt de VUB een medische campus en het UZ Brussel te Jette.Financiële steun
Dit project kwam tot stand dankzij de financiële steun van de Dienst klimaatverandering van de Federale Overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu.

 
 
 
 Beeldmateriaal
 Wereldmediatheek streeft naar een meer rechtvaardige en duurzame wereld, door mensen te sensibiliseren rond Noord-Zuid-, ecologische en sociale thema's. Dit doet zij door video’s over deze thema’s aan te maken en te verspreiden.
 Wereldmediatheek is initiatiefnemer en beheerder van VIZZI.be, een onlinecinema annex –videotheek. Honderden sensibiliserende video’s kan je hier gratis bekijken, een aantal kan je downloaden en/of bestellen op dvd.


Echtgoed is een bureau voor grafische vormgeving uit Gent. Zij stonden in voor het ontwerp en uitwerking van de animaties en drukwerk van Climate Challenge.


De beelden van de dierenclips werden gecreëerd voor de campagne ‘Climate trackers’ van WWF en dat met de steun van de Europese Commissie en Tetra Pak. Partners Climate Trackers:  WWF-België, WWF-Hongarije, WWF-Polen en WWF-Oostenrijk; Federaal wetenschapsbeleid; ULB; Triangle7; Mostra en ESA. Eric Heymans, Daniel Auclair, Pierre-Marie Hubert, Solon NGO, Sara Cristofoli et Arnaud Monty (beelden).

Met dank aan Dominique Van Heusden en Broederlijk Delen voor de beelden van Bolivia.

Met dank aan Stad Gent voor de beelden van Gent.